سلامتکده طب ایرانی هورشید
اصفهان، خیابان
آپادانا اول نبش کوچه 10
پشتیبانی 24/7
031-36626582
شنبه - پنجشنبه: 9.00 21.00

ابوالفضل رمضانی

تخصص:
کارشناس داروخانه گیاهان دارویی
سابقه کار:
1390
شماره تماس:
36626582-031

بیوگرافی

کارشناس گیاهان دارویی

متصدی داروخانه گیاهی سلامتکده

مهارت های حرفه ای

کارشناس گیاهان دارویی
100 %
کارشناس داروخانه
100 %
طب ایرانی
100 %

آموزش

آموزش نحوه استفاده از داروهای گیاهی و گیاهان دارویی 

رهنمودهای شغلی

متصدی داروخانه گیاهان دارویی سلامتکده

تماس با من

    Call Now Button